สถานีวิทยุลูกทุงลายไทย <<< วิทยุไม่เล่นกดปุ่ม Play

ดาวน์โหลด Listen

สถานีวิทยุลูกทุงลายไทย
  • ชื่อนิติบุุุคคล/หน่วยงาน : หจก ห้องบันทึกเสียงกฤษฏา
  • ชื่อสถานี : สถานีวิทยุลูกทุงลายไทย
  • วันที่อนุญาต-วันที่สิ้นสุด : 30 พย. 2442 - 30 พย. 2442
  • รหัสสถานี : demo
  • ความถี่ : Fm 101.50 MHz
  • ที่อยู่ : จังหวัด พิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 0639879553
  • พื้นที่การรับฟัง : DEMO

ขอเพลง พูดคุยกับ DJ

20 17 2 21 3 23 10 7 4 6 14 15 8 0 12 19 1 9 16 18 13 22 11 5

^