สถานีวิทยุลูกทุงลายไทย <<< วิทยุไม่เล่นกดปุ่ม Play

ดาวน์โหลด Listen

สถานีวิทยุลูกทุงลายไทย
  • ชื่อนิติบุุุคคล/หน่วยงาน : หจก ห้องบันทึกเสียงกฤษฏา
  • ชื่อสถานี : สถานีวิทยุลูกทุงลายไทย
  • วันที่อนุญาต-วันที่สิ้นสุด : 30 พย. 2442 - 30 พย. 2442
  • รหัสสถานี : demo
  • ความถี่ : Fm 101.50 MHz
  • ที่อยู่ : จังหวัด พิษณุโลก
  • โทรศัพท์ : 0639879553
  • พื้นที่การรับฟัง : DEMO

ขอเพลง พูดคุยกับ DJ

18 6 17 20 7 9 0 11 21 22 14 13 15 12 5 23 19 4 16 10 1 8 2 3

^